นึกถึงสุขภาพ นึกถึง
logo

โกลเด้น เพลซ เป็นร้านค้าปลีกที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ที่ดินและอาคารส่วนพระองค์ ซึ่งอยู่ติดบริเวณถนนพระราม 9 ในการก่อสร้างร้านโกลเด้นเพลซสาขาแรก และทรงก่อตั้ง บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินการพัฒนาช่องทางการค้าปลีกที่เหมาะสม แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยพระราชทานนามร้านว่า “โกลเด้น เพลซ” โดยสาขาแรก คือ โกลเด้น เพลซ พระราม 9 เปิดเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2544

สินค้าโครงการพระราชดำริ
ธรรมชาติ

หนึ่งในโครงการส่วนพระองค์เพื่อศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามสภาพแวดล้อม

สวนจิตรลดา

โครงการในพื้นที่ส่วนพระองค์เพื่อศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาเป็นแนวทางต้นแบบของของราษฎร

ดอยคำ

หนึ่งในโครงการหลวงพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของไทย เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย

ภัทรพัฒน์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายรูปแบบ ตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคน พัฒนาความคิด และพัฒนาชีวิต

โครงการหลวง

โครงการพลิกภูเขาฝิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวเขา

โกลเด้น คอฟฟี่

กาแฟคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

Products
1
2
3
4
5
6
Products-Mobile
1
ธรรมชาติ

หนึ่งในโครงการส่วนพระองค์เพื่อศึกษาค้นคว้าแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามสภาพแวดล้อม

2
สวนจิตรลดา

โครงการในพื้นที่ส่วนพระองค์เพื่อศึกษา ทดลอง วิจัย พัฒนาเป็นแนวทางต้นแบบของของราษฎร

3
ดอยคำ

หนึ่งในโครงการหลวงพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของไทย เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย

4
ภัทรพัฒน์

ผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายรูปแบบ ตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคน พัฒนาความคิด และพัฒนาชีวิต

5
โครงการหลวง

โครงการพลิกภูเขาฝิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวเขา

6
โกลเด้น คอฟฟี่

กาแฟคุณภาพสูง เพื่อการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

สินค้าแนะนำ
เสาวรสหวานม่วง
เสาวรสหวานม่วง
แบรนด์ : โครงการหลวง
นมสดพาสเจอร์ไรส์ รสโกโก้
นมสดพาสเจอร์ไรส์ รสโกโก้
แบรนด์ : จิตรลดา
คื่นฉ่ายไฮโดรฯ-ธรรมชาติ
คื่นฉ่ายไฮโดรฯ-ธรรมชาติ
แบรนด์ : ธรรมชาติ
โกลเด้น คอฟฟี่เย็น
โกลเด้น คอฟฟี่เย็น
แบรนด์ : โกลเด้น คอฟฟี่
Logo Water Mark
Golden Coffee Logo

โกลเด้น คอฟฟี่ กาแฟคุณภาพสูง รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอมชวนดื่ม นุ่มละมุน

มีความสมดุลของรสชาติและเนื้อของกาแฟ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น

โกลเด้น คอฟฟี่
สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ สนับสนุนเกษตรกรไทย
ส่งเสริมการอนุรักษ์ผืนป่า

โกลเด้น คอฟฟี่ ใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้า กาแฟชั้นดีของดอยแม่สะลอง ซึ่งเกิดขึ้นจากต้นกล้ากาแฟที่มาจาก ดอยตุงและดอยช้าง ผสานกับการมอบองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

Golden Coffee Logo

โกลเด้น คอฟฟี่ กาแฟคุณภาพสูง รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอมชวนดื่ม นุ่มละมุน

มีความสมดุลของรสชาติและเนื้อของกาแฟ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น

Logo Water Mark

โกลเด้น คอฟฟี่ สร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ สนับสนุนเกษตรกรไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์ผืนป่า

โกลเด้น คอฟฟี่ ใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้า กาแฟชั้นดีของดอยแม่สะลอง ซึ่งเกิดขึ้นจากต้นกล้ากาแฟที่มาจาก ดอยตุงและดอยช้าง ผสานกับการมอบองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

โกลเด้น เพลซ

ก่อตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการหลวง ผลผลิตจากเกษตรกร
และผลผลิตแปรรูปจากชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย

บทความสุขภาพ
วอเตอร์เครส (Watercress) หรือ ผักสลัดน้ำ
โภชนาการอาหารหัวใจและหลอดเลือด
กินอย่างไรไม่ให้เป็นโรคเบาหวาน
Go top
กลับด้านบน